Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

3122
Logo Urzędu Pracy PUP
Logo Tylko Powiat Świecki, CorelDRAW V16

Dzień Pracownika Publicznych
Służb Zatrudnienia

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia składamy wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wysiłek, który wkładacie w realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Powiatu Świeckiego
Andrzej Kowalski

Wicestarosta Świecki
Franciszek Koszowski

Starosta Świecki
Barbara Studzińska