Powiat Świecki złożył wniosek o przyznanie pomocy na operację „Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona”

3294

Powiat Świecki w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożył wniosek o przyznanie pomocy na operację „Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona”.

Długość budowanej drogi – 1,750 km.

Całkowity koszt operacji – 4 347 529,94 zł.