Zmiana numeracji działek ewidencyjnych na terenie powiatu świeckiego w związku z usunięciem oznaczenia arkusza mapy ewidencyjnej

5013

Starostwo Powiatowe w Świeciu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że od dnia 4 listopada 2022 r. zgodnie z par. 44 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, na obszarze całego powiatu świeckiego, identyfikator działki ewidencyjnej nie zawiera już oznaczenia arkusza mapy ewidencyjnej. W wyniku eliminacji arkuszy map z identyfikatora działki ewidencyjnej, niektórym działkom ewidencyjnym został nadany nowy numer. Szczegółowy wykaz działek ewidencyjnych (wg. podziału na Gminy), których numeracja uległa zmianie, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna: par. 44 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1781 ze zm.).

Załączniki

 • Pruszcz(rozmiar: 56 kB, data dodania: 07.11.2022)
 • Świecie(rozmiar: 44 kB, data dodania: 07.11.2022)
 • Świekatowo(rozmiar: 26 kB, data dodania: 07.11.2022)
 • Warlubie(rozmiar: 39 kB, data dodania: 07.11.2022)
 • Bukowiec(rozmiar: 28 kB, data dodania: 07.11.2022)
 • Dragacz(rozmiar: 44 kB, data dodania: 07.11.2022)
 • Drzycim(rozmiar: 39 kB, data dodania: 07.11.2022)
 • Jeżewo(rozmiar: 43 kB, data dodania: 07.11.2022)
 • Lniano(rozmiar: 38 kB, data dodania: 07.11.2022)
 • Nowe(rozmiar: 29 kB, data dodania: 07.11.2022)
 • Osie(rozmiar: 52 kB, data dodania: 07.11.2022)
 • Pruszcz Miasto(rozmiar: 33 kB, data dodania: 07.11.2022)