Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

5314

Zarząd Powiatu Świeckiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia , stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 174/1163/22 i 174/1164/22 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 27.09.2022 r. i zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świeciu i BIP.