Procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących (KM) programów polityki spójności na lata 2021-2027 – zaproszenie

4420
Zespół ds. Funduszy i Realizacji Zasady Partnerstwa Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza na Posiedzenie Zespołu w zakresie Procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących (KM) programów polityki spójności na lata 2021-2027, które odbędzie się w dn.13.09.2022 r. (tj. wtorek) o godz. 14:00 w trybie online.
Program Posiedzenia:
 1. Powitanie i rozpoczęcie Posiedzenia;
 2. Przedstawienie wyników badań ankietowych;
 3. Dobre praktyki ws. procedury – dyskusja zaproszonych gości;
 4. Procedura wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programów polityki spójności na lata 2021-2027:
  1. ogólne założenia procedury (tryb, kryteria),
  2. oczekiwania wobec kandydatów,
  3. zadania, obowiązki członków KM,
  4. zmiany w KM,
  5. ewaluacja pracy w KM.
 5. Zamknięcie posiedzenia.
Ponadto Zespół zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli na przygotowanie procedury wyboru przedstawicieli zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego do Komitetów Monitorujących różnych programów – ogólnopolskich i regionalnych w ramach tzw. polityki spójności Unii Europejskiej.
Ankieta jest w pełni anonimowa i krótka. Liczymy na poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety (zgodnie z docelową grupą):
Zespół prosi o potwierdzenie obecności na Posiedzeniu oraz wypełnienie ankiety do dn. 8.09.2022 r. (tj. czwartek).