Powiat Świecki złożył wniosek aplikacyjny o grant w konkursie „Cyfrowy Powiat”

5128

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”, w związku ze wsparciem z REACT-EU

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków grantowych w konkursie „Cyfrowy Powiat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, Powiat Świecki złożył formularz aplikacyjny o grant.

Kwota wnioskowanego grantu wynosi  296 060,00 zł.

Celem projektu grantowego Cyfrowy Powiat jest poprawa dostępności powiatu w zakresie realizacji usług publicznych szczególnie w obszarach dostępności cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu przewidziano zrealizowanie następujących zadań i zakupów w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu:

  • doposażenie serwerowni o zakup serwera do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
  • zakup urządzenia UTM,
  • zakup czytników do kart z podpisem kwalifikowanym,
  • zakup czytników do e-dowodu dla pracowników urzędu,
  • szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu,
  • przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa.