Ogłoszenie Zarządu Powiatu Świeckiego

4141

Zarząd Powiatu Świeckiego
informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiący załącznik nr 1  do Uchwały nr 170/1134/22 i 170/1135/22  Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 31.08.2022 r. i zamieszczony na stronie internetowej  Starostwa Powiatowego w Świeciu i BIP.