Planowane prace modernizacyjne

5896
Starostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że na najbliższą sobotę (13.08.2022) zaplanowane zostały prace modernizacyjne przy infrastrukturze teleinformatycznej Starostwa.
W tym dniu mogą występować przerwy w dostępie do poniższych usług:
 1. Poczta e-mail – w tym wysyłanie wiadomości na adresy poniższych jednostek:
  1. Starostwo Powiatowe w Świeciu
  2. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu
  3. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu
  4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu
  6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu
  7. Dom Dziecka w Bąkowie
 2. Aplikacje IntraEWID/WebEWID – w tym:
  1. Portal Geodety
  2. Portal Komornika
  3. Portal Rzeczoznawcy
  4. Portal Archiwisty
  5. Portal Narad Koordynacyjnych
  6. Portal Projektanta
  7. Portal Branżysty
  8. Portal Mapowy
 3. Zbiorczy VAT