Podpisanie porozumienia na rzecz realizacji “Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej na lata 2021-2027”

5282

Dzisiaj  w Urzędzie Miejskim w Świeciu odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia na rzecz realizacji “Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej na lata 2021-2027”. W imieniu Powiatu Świeckiego porozumienie podpisał Wicestarosta Świecki Pan Franciszek Koszowski oraz Etatowy Członek Zarządu pan Józef Gawrych.

Celem porozumienia jest opracowanie strategii terytorialnej na rzecz wspólnej realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Świecie w celu realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz ustalenie zgodnych zasad współpracy Stron Porozumienia na rzecz rozwoju OPPT.