Nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat

6412

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (V)”, Poddziałanie 1.1.1, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania wniosków: 28.02.2022 r. – do wyczerpania środków finansowych w ramach ustalonego limitu na rok 2022.

Druki do pobrania znajdą Państwo tutaj.