Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano”

6285

W dniu 22 kwietnia 2022 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie umowy  o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączna wartość projektu wynosi 1 581 025,40 zł.

Kwota dofinansowania: 790 512,00 zł

Projekt przewiduje remont drogi powiatowej nr 1211C. Łączna długość odcinków drogi objętych remontem wynosi 2,221 km.