Pracodawco, wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy włącz się w pomoc Uchodźcom.

6943

Szanowny Pracodawco/Przedsiębiorco,

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu przygotowuje działania związane z pomocą osobom dotkniętym wojną w Ukrainie przybywającym na teren Powiatu Świeckiego.

Uchodźcy z Ukrainy poza wsparciem w postaci miejsca do zamieszkania, pomocy medycznej i socjalnej potrzebować będą również miejsc pracy.

W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do współpracy pracodawców i przedsiębiorców, którzy w najbliższych dniach i tygodniach, gotowi będą zaoferować miejsca pracy dla przybywających do nas obywateli Ukrainy. Potrzebna będzie przede wszystkim praca dla kobiet.

Pracodawców/przedsiębiorców gotowych do współpracy prosimy, o jak najszybsze przesłanie na adres email: pup@swiecie.praca.gov.pl informacji dotyczących proponowanych miejsc pracy:

1. nazwę pracodawcy/przedsiębiorcy,

2. liczbę proponowanych miejsc pracy,

3. nazwę stanowiska,

4. adres wykonywania pracy,

5. godziny pracy,

6. opcjonalnie możliwość zapewnienia miejsca zamieszkania,

7. dane osoby do kontaktów z tut. urzędem.

Państwa deklaracje pozwolą utworzyć bazę potencjalnych miejsc pracy i przygotować szybką ścieżkę realizacji usługi pośrednictwa pracy.

PUP w Świeciu oferuje pomoc w przeprowadzeniu procedury legalnego zatrudnienia obywatela Ukrainy zgodnie z obowiązującymi i przygotowywanymi przepisami prawa.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr 52 33 32 262