[Aktualizacja] Prace modernizacyjne przy serwerze pocztowym Starostwa

7135

Starostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że migracja serwera pocztowego została zakończona.

Starostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że w dniach 18-21 lutego będą wykonywane prace modernizacyjne przy serwerze poczty e-mail Starostwa.

W tym czasie mogą występować trudności w wysyłaniu i odbieraniu wiadomości e-mail do następujących jednostek:

  • Starostwo Powiatowe w Świeciu
  • Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  • Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu
  • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świeciu
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu
  • Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie

W przypadku wystąpienia takich problemów można skontaktować się z pracownikami tych jednostek telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.