Kary za przekroczenie terminu na zarejestrowanie pojazdu

8846
Przekazanie kluczyków od samochodu u dealera

Przypominamy o obowiązku informowania o rejestracji pojazdu, zawiadomienia o jego zbyciu i nabyciu

od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania* został wydłużony z 30 do 60 dni termin na:

  • zawiadomienie o nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP – nie jest to równoznaczne z jego rejestracją
  • zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP
  • rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie dotyczy nowych pojazdów

Za niedopełnienie tego obowiązku naliczana jest kara finansowa w wysokości od 200,00 zł do 1 000,00 zł.

Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu można załatwić:

  1. elektronicznie z podpisem kwalifikowanym
  2. poprzez platformę ePUAP (profil zaufany)
  3. wysyłać pocztą tradycyjną
  4. osobiście w Starostwie Powiatowym w Świeciu lub stanowiskach zamiejscowych: Jeżewo, Pruszcz Nowe.

* do czasu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19