Nowe Technologie IT w Turystyce

7779

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy o możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu “Kompetencje dla branży turystycznej”, nr projektu: POWR.02.21.00-00-RW20/19-01.
Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, z sektora Turystycznego (PKD N.79; I.55; I.56). Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Turystyki. Wykorzystanie w praktyce nabytych kompetencji sprzyjać będzie zwiększeniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw do zmieniających się warunków funkcjonowania branży turystycznej, wpłynie także na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.

W oparciu o formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://zawodowe.info.pl/2021/09/27/nowe-technologie/, istnieje możliwość wypełnienia załączników przez pracowników 3,4,11 natomiast przedsiębiorstwo: 1,2,5,6,7.

1.  Przystąpienie do Projektu oznacza złożenie u Operatora kompletu dokumentów rekrutacyjnych, podczas ogłoszonej i trwającej rundy. (Po wypełnieniu dokumentów zamawiamy kuriera po odbiór dokumentów na nasz koszt) DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE DRUKOWANYMI LITERAMI LUB KOMPUTEROWO

Wymaganymi dokumentami są poprawnie wypełnione (dokumenty w załącznikach):
– Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa;
– Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP;
– Załącznik nr 3 – Formularz/e zgłoszeniowy/e właściciela/pracownika/ów;
– Załącznik nr 4 – Oświadczenie/a uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych;
– Załącznik nr 5.2. – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
– Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis wraz z wydrukiem z SUDOP, które Przedsiębiorstwo otrzymało, w roku, w którym   ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat (link do wydruku SUDOP: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary );
– Załącznik nr 7 – Oświadczenie o VAT;
– Załącznik nr 11 – Oświadczenie pracownika – szkolenia inne sektory.

Na tym etapie zostaną przez nas założone konta instytucjonalne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz konta uczestników/pracowników do kontaktu z operatorem w celu wybrania usługi rozwojowej oraz w jak największym stopniu odciążenia Państwa od formalności nie wymagających Państwa ingerencji – jako wykonawca usługi chcemy w jak największym stopniu pomóc Państwu otrzymać dofinansowanie.

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej zawierane zostają 3 umowy:

– Umowa Refundacji

– Umowa z Fundacją na udzielenie pożyczki na pokrycie wkładu własnego (pożyczka umarzana)

– Umowa na realizację usługi rozwojowej

Szkolenie dla przedsiębiorstwa i uczestników jest całkowicie bezpłatne. Termin szkolenia zostanie wcześniej uzgodniony z Przedsiębiorcą.

W razie jakichkolwiek zapytań, polecamy kontakt z firmą Humaneo w Nowym Sączu, p. Tomasz Nowak  www.humaneo.pl<http://www.humaneo.pl>, biuro@humaneo.pl<mailto:biuro@humaneo.pl>

 

Załączniki