Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg

7147

Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca wydłużenia terminu obowiązku rejestracji pojazdu, zawiadomienia o jego zbyciu i nabyciu

W okresie od 1 lipca 2021r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 został wydłużony z 30 do 60 dni termin na:

zawiadomienie o nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP- nie jest to równoznaczne z jego rejestracją
zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP
rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej – nie dotyczy nowych pojazdów

Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu można załatwić:
1. Elektronicznie z podpisem kwalifikowanym
2. Poprzez platformę ePUAP (profil zaufany)
3. Wysyłać pocztą tradycyjną
4. Osobiście w Starostwie Powiatowym w Świeciu lub stanowiskach zamiejscowych: Jeżewo, Pruszcz Nowe.

Wysokość kary w wysokości od 200 do 1000 zł.