Do jutra nabór wniosków

9141

Do piątku (29 października) można składać wnioski o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu świeckiego.

Stosowna Uchwała Rady Powiatu właśnie weszła w życie. Radni przyjęli regulamin przyznawania dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru lub gminnej ewidencji z terenu naszego powiatu. Treść regulaminu oraz wzory wniosków do pobrania można znaleźć pod tym adresem:

http://bip.csw.pl/uchwala-rady-nr-xxxv21721-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-udzielania-dotacji-celowej-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-i-roboty-budowlane-przy-zabytkach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-lub/