Program zapobiegania upadkom dla seniorów

10356

Powiat Świecki w 2021 roku realizuje programu polityki  zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Upadki osób starszych stanowią poważny problem zdrowotny. Konsekwencją upadku jest fizyczny uraz oraz bardzo często lęk przed kolejnym upadkiem. Upadki są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji, niepełnosprawności starszych osób i potencjalnym zagrożeniem życia.

Rodzaj działań prewencyjnych zależy od rozpoznanych czynników ryzyka. Największe korzyści w zapobieganiu upadkom przynoszą interwencje wielokierunkowe ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń fizycznych. Dlatego powstał przygotowany przez samorząd województwa „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

Cele programu

Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby upadków i urazów wśród osób po 60 r.ż. uczestniczących w programie.

Adresaci programu

Program skierowany jest do osób w wieku od 60 r.ż. zamieszkałych na terenie powiatu świeckiego, które zadeklarowały swój udział w programie.

Zajęcia w programie trwają od 21 września do 10 grudnia 2021 roku.