Kampania informacyjna Rights for all seasons / Prawa przez cały rok

7770

15 czerwca 2021 r. Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.
Kampania – prowadzona przez Europejski Urząd ds. Pracy wraz z Komisją Europejską, Europejską platformą do walki z pracą nierejestrowaną, siecią EURES, krajami UE i partnerami społecznymi – będzie trwała od czerwca do października 2021 r.

Więcej informacji nt. kampanii dla pracowników sezonowych i pracodawców dostępnych jest na stronie internetowej Europejskiego Urzędu ds. Pracy – zachęcamy do wizyty na stronie.

W Polsce kampania będzie prowadzona przede wszystkim poprzez sieć EURES – aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej EURES.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem promującym kampanię
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL

#Rights4AllSeasons