Plac przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

11766
Zostały zakończone prace remontowe w ramach realizacji zadania : „Dostosowanie placu przy starej szkole dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu.”
Prace budowlane, które zostały wykonane w ramach realizacji zadania to rozbiórka istniejącego i budowa nowego muru oporowego, demontaż zużytej i wykonanie nowej nawierzchni placu z kostki betonowej oraz wykonanie dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych: jedna przy wejściu do budynku starej szkoły, druga przy wejściu do budynku pracowni szkolnych.