Wizytacja budowy S5

12722

6 maja 2021 roku Starosta Świecki Barbara Studzińska i Wicestarosta Franciszek Koszowski brali udział w spotkaniu dotyczącym budowy drogi ekspresowej S5.

Podczas spotkania Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber zapowiedział, że już w połowie przyszłego roku Bydgoszcz zostanie połączona drogą ekspresową S5 z autostradą A1.  Poziom zaawansowania prac to około 30 proc. wykonania i postępują zgodnie z harmonogramem.

Ponadto Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził dwa Programy Inwestycji dla prac przygotowawczych do budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S5, który połączy S7 z autostradą A1. Pierwszy Program obejmuje odcinek Wirwajdy – granica woj. warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Drugi, od granicy tych województw do autostrady A1 w okolicy Grudziądza. Dzięki temu w połowie tego roku ogłosimy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) z materiałami do decyzji środowiskowych dla całej ok. 90-kilometrowej trasy.

– Droga ekspresowa S5 na odcinku łączącym A1 z S7 będzie ważnym uzupełnieniem sieci drogowej w Polsce. Kierowcy zyskają wygodny i bezpieczny ciąg komunikacyjny, a region dzięki budowie nowej trasy zyska kolejny impuls rozwojowy – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

 

Studium korytarzowe

W ubiegłym roku zakończyły się prace nad Studium korytarzowym dla S5, które jest materiałem wyjściowym do wykonania kolejnego, bardziej szczegółowego opracowania, czyli STEŚ. Z czterech proponowanych korytarzy, po przedstawieniu ich przedstawicielom samorządu terytorialnego, do dalszych prac wskazano dwa o szerokości kilku kilometrów. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego początkiem przyszłej trasy będzie budowany obecnie odcinek S5 Ornowo – Wirwajdy. Jeden z korytarzy biegnie w pobliżu Iławy, drugi w okolicy Lubawy. W województwie kujawsko-pomorskim na większości przebiegu korytarze pokrywają się, a planowana S5 może połączyć się z A1 na istniejącym węźle Grudziądz lub na południe od tego miasta. Projektanci pracując nad dokumentacją STEŚ zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej S5. Docelowy przebieg trasy zostanie określony w  decyzji  środowiskowej, przed której wydaniem odbędą się spotkania informacyjne i konsultacje społeczne.

Planowane terminy i zakres inwestycji

Prace przygotowawcze zostały zaplanowane na lata 2021-2028, a ich orientacyjny koszt to około 33 mln zł. Wartość prac związanych z realizacją drogi ekspresowej S5 pomiędzy Ostródą i Grudziądzem jest szacowana na ponad 5 mld zł, a zakończenie budowy przewidziano na 2032 rok.

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, dodatkowych jezdni równoległych, węzłów drogowych oraz obiektów inżynierskich. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska, odwodnienie i oświetlenie drogi, elementy obsługi ruchu pieszego i rowerowego oraz urządzenia BRD i zarządzania ruchem. Prace przewidują również zagospodarowanie zieleni, przebudowę dróg innych kategorii i przebudowę infrastruktury kolidującej z inwestycją. W ramach zadania zbudowane zostaną także Obwody Utrzymania Drogi i Miejsca Obsługi Podróżnych, których liczba i lokalizacja zostanie ustalona po opracowaniu STEŚ.

Cel inwestycji

Nowy odcinek S5 połączy drogę ekspresową S7 (Ostróda) z autostradą A1 (Grudziądz). Powstanie korytarz transportowy wschód-zachód i tym samym strategiczne połączenie głównych ośrodków gospodarczych regionu. Ważnym elementem jest także możliwość przeniesienia ruchu tranzytowego poza obszary zurbanizowane, co usprawni przewozy towarowe, odciąży sieć drogową prowadzącą przez centra miast i poprawi warunki życia mieszkańców.
Dzięki planowanej inwestycji poprawią się również warunki jazdy i bezpieczeństwo użytkowników dróg.

S5 w województwie warmińsko-mazurskim już w budowie

Obecnie prowadzone są prace budowlane na odcinku drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy o długości 5 km. Kontrakt o wartości 204 mln zł realizuje firma Budimex. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. W ramach zadania powstanie węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Oddanie inwestycji do ruchu przewidziane jest w maju 2023 roku.

Zadanie „Budowa obwodnicy Ostródy”, której częścią jest budowa drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 285 mln zł, a całkowita wartość projektu to 623 mln zł.

Źródło:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/41316/Zielone-swiatlo-dla-S5-pomiedzy-Ostroda-i-Grudziadzem

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zielone-swiatlo-dla-s5-pomiedzy-ostroda-i-grudziadzem