Dotacje na budowę małych obiektów sportowych i sal gimnastycznych

9276

Powstaną nowe boiska, siłownie zewnętrzne i strefy aktywności oraz przyszkolne sale gimnastyczne – w tym roku na rozbudowę infrastruktury sportowej w naszym regionie samorząd województwa przeznaczy 2 miliony złotych. Jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać środki na budowę małych obiektów sportowych i sal gimnastycznych w ramach dwóch aktualnych konkursów.

Mała infrastruktura sportowa

Pierwszy z naborów dotyczy kolejnej, czwartej już edycji marszałkowskiego programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa. Wsparcie umożliwi budowę boisk, siłowni zewnętrznych i innych ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz inwestycje związane z istniejącymi, np. dobudowę szatni, budowę ogrodzenia, montaż oświetlenia. Wartość zadania nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 tysięcy złotych i nie może stanowić więcej niż 50 proc. wartości inwestycji. Priorytetowo traktowane będą inicjatywy dotyczące tzw. terenów zdegradowanych, między innymi siedlisk popegeerowskich. Na realizację zadań samorząd województwa przeznacza 600 tysięcy złotych.

Wypełniony formularz należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami wyłącznie drogą elektroniczną na adres: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl. Urząd Marszałkowski czeka na wnioski do 9 kwietnia.

 Zasady naboru wniosków i niezbędne dokumenty

Sale gimnastyczne

Drugi nabór dotyczy budowy i wyposażenia przyszkolnych sal gimnastycznych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 500 tysięcy złotych i nie może stanowić więcej 50 proc. wartości robót w 2021 roku i 33 proc. wartości całego zadania. Na realizację inwestycji samorząd województwa przeznacza 1,4 mln złotych. Priorytetowo traktowane będą m.in. inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego, które na swoim terenie nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

Formularz wraz z załącznikami należy przesłać do 16 kwietnia na adres: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl

Zasady naboru wniosków i niezbędne dokumenty