Trwa rozbudowa ZSOiP w Świeciu

11736

Trwa drugi etap prac budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku ZSOiP w Świeciu w ramach realizacji projektu: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu”.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma “Ewander – 2” Beata Wysocka z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Rynek 24, 83-200 Starogard Gdański. Umowę na wykonanie zadania podpisano 20 marca 2020 r. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach drugiego etapu wykonane zostaną wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania wraz z montażem armatury, instalacje elektryczne z osprzętem, instalacje wod.- kan. wraz z montażem armatury, tynki i okładziny wewnętrzne wykonane maszynowo, docieplenie ścian zewnętrznych, osadzenie zewnętrznych parapetów, wykonanie tynków szlachetnych elewacji, obróbki blacharskie dachów, ślusarka budowlana, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, montaż drzwi wewnętrznych i witryn, roboty malarskie wewnątrz budynku, posadzki w formie wylewki samopoziomującej oraz podłogi z wykładziny obiektowej typu PCV i płytek ceramicznych, montaż dźwigu osobowego.

W ramach pierwszego etapu prac, który zakończył się 30 listopada 2020 r., wykonano rozbiórkę części parterowego skrzydła od strony północnej ze stropodachem płaskim, rozbiórkę dachu wraz z poddaszem nad częścią budynku tzw. „starą szkołą”, rozbiórkę stropodachu łącznika, budowę nowego piętrowego skrzydła od strony północnej wraz z nadbudową piętra nad częścią budynku tzw. „starą szkołą” oraz łącznikiem (w tym wykonanie wieńca wokół istniejącego stropu nad parterem starej części budynku szkoły połączonego w sposób ciągły i nieprzerwany razem z wieńcem nad parterem skrzydła dobudowanego oraz nowym stropem wykonanym nad parterem łącznika), szyb windowy w łączniku łączący trzy kondygnacje szkoły, pokrycie nadbudowanych części obiektu stropodachem płaskim z dociepleniem i robotami dekarskimi bez obróbek blacharskich, montaż stolarki okiennej wraz z wewnętrznymi parapetami i podokiennikami, bez zewnętrznych parapetów.

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.