Dostosowanie placu przy starej szkole dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu

7885

W dniu 22 lutego 2021 r. rozpoczęły się roboty budowlane w ramach realizacji zadania pn.: „Dostosowanie placu przy starej szkole dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu.”

Wykonawcą robót budowlanych jest Biuro Usług Projektowo – Kosztorysowych Piórniczek artykuły szkolne Michał Pawlikowski z siedzibą w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 42, 89-600 Chojnice, z którym podpisano umowę w dniu 21 grudnia 2020 r. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Roboty budowlane, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania to w szczególności rozbiórka istniejącego i budowa nowego muru oporowego, demontaż zużytej i wykonanie nowej nawierzchni placu z kostki betonowej oraz wykonanie dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych: jedna przy wejściu do budynku starej szkoły, druga przy wejściu do budynku pracowni szkolnych.

Zadanie realizowane ze środków własnych powiatu.