Aktualne nabory wniosków na szkolenia indywidualne

7307
NABÓR WNIOSKÓW na szkolenia indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Termin składania wniosków od 22.02.2021 r. do wyczerpania środków finansowych w ramach ustalonego limitu na rok 2021.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdą Państwo tutaj. 

NABÓR WNIOSKÓW na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych powyżej 29. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia zarejestrowane w tut. urzędzie do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu “Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania wniosków od 22.02.2021 r. do wyczerpania środków finansowych w ramach ustalonego limitu na rok 2021.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdą Państwo tutaj.

NABÓR WNIOSKÓW na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18 – 29 lat zarejestrowane w tut. urzędzie do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania wniosków od 22.02.2021 r. do wyczerpania środków finansowych w ramach ustalonego limitu na rok 2021.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdą Państwo tutaj.