Nabór wniosków na prace interwencyjne

7793

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do zapoznania się z aktualnie trwającym naborem:
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego (prace interwencyjne).

Termin naboru wniosków: 15.02.2021 r. – 22.02.2021 r.,

Miesięczna wysokość refundacji: 1 406,28 zł,

Okres refundacji: do 6 miesięcy,

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

Okres zatrudnienia: co najmniej 9 miesięcy (w tym okres refundacji do 6 m-cy).

Szczegółowe informacje o naborach zamieszczone są na naszej stronie internetowej http://swiecie.praca.gov.pl, na której można znaleźć wymagane dokumenty.

Przypominamy również, że  doradcy klienta instytucjonalnego mogą udzielić informacji na temat form wsparcia dla pracodawców stosowanych w danym okresie w urzędzie.

Natomiast doradcy klienta, pośrednicy pracy, zajmują się kontaktem w sprawie konkretnych ofert pracy, jeśli takie zostaną złożone: wystarczy wypełnić druk Krajowej Oferty Pracy, która zamieszczona jest na stronie internetowej urzędu w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców- Zgłoszenie oferty pracy i wskazać oczekiwania wobec kandydatów.

Zachęcamy do skorzystania z usług pośrednictwa pracy.