Raport podsumowujący badanie Barometr Zawodów 2021

6725

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu przedstawia raport „Barometr Zawodów 2021″ podsumowujący badanie w województwie kujawsko – pomorskim . Głównym efektem badania są informacje o grupach zawodów, które w 2021 r. na lokalnym i regionalnym rynku pracy będą charakteryzować się deficytem, równowagą lub nadwyżką osób poszukujących pracy.

Wyniki badania mogą zostać wykorzystane przy planowaniu kariery zawodowej (wskazują w jakich zawodach warto się dokształcać, gdyż są najlepsze perspektywy na pracę), przy poszukiwaniu pracy w zawodzie (wskazują jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach – gdzie może być łatwiej o pracę), do analiz rynku pracy (wskazują trendy w zakresie popytu i podaży pracy) oraz przy podejmowaniu różnorodnych inicjatyw, które mogą bezpośrednio lub pośrednio przyczynić się do poprawy sytuacji na rynku pracy.

Szczegółowe informacje i wyniki badania dostępne są na stronie internetowej https://barometrzawodow.pl

Prognoza dla powiatu świeckiego

Zbiorczy raport dla woj. kujawsko-pomorskiego