Zapraszamy do konkursu „Zabytek Zadbany”

6986

Do końca stycznia br. można składać zgłoszenia do nowej edycji ministerialnego konkursu „Zabytek Zadbany”.

Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymywania zabytków. Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny. Adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur wojewódzkich urzędów ochrony zabytków.

Szczegóły dotyczące procedury konkursowej oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.