NABÓR WNIOSKÓW na staże dla osób w wieku 18-29 lat

7469

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (IV)”, Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru: 18.01.2021 r. do 25.01.2021 r.

Wszystkie załączniki znajdą Państwo tutaj.