Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje o terminach naborów wniosków w 2021 r.

7331

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu przedstawia harmonogram naborów wniosków na formy pomocy przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (usługi i instrumenty rynku pracy).

Jednocześnie PUP informuje, że planowane okresy naborów mogą ulegać skróceniu w wyniku wyczerpania limitu środków finansowych na poszczególne zadania lub wydłużeniu/wznowieniu w przypadku powstania oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków.

Nabory na poszczególne usługi i instrumenty rynku pracy wraz ze wskazaniem terminu składania wniosków oraz warunkami naboru będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej urzędu. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz kontaktu z doradcami klienta.

Harmonogram dostępny tutaj.