Budżet na 2021 rok uchwalony!

7119

Rada Powiatu Świeckiego na dzisiejszej sesji uchwaliła budżet Powiatu Świeckiego na rok 2021.

Budżet na przyszły rok jest odważny – z rekordową ilością środków pozyskanych z zewnątrz: różnego rodzaju dotacje ze środków krajowych i unijnych zarówno na inwestycje oraz na zadania bieżące wyniosą około 39 milionów złotych.

Na co Powiat Świecki stawia w przyszłym roku:

1. Na inwestycje – przeznaczamy na nie około 47 milionów złotych. To najwięcej od momentu powstania powiatu, czyli od 1999 roku. Co trzecia złotówka wydatkowana w budżetu powiatu to złotówka w inwestycje i rozwój.

2. Na drogi i ścieżki rowerowe.

3. Na inwestycje w szkołach: nowe pracownie i pomoce dydaktyczne, rozbudowę istniejących budynków szkół oraz projekty budowy nowych.

4. Na poprawę obsługi mieszkańców i przedsiębiorców poprzez informatyzację usług geodezyjnych oraz tych związanych z rejestracją pojazdów.

5. Na poprawę dostępności komunikacyjnej mieszkańców poprzez finansowanie powiatowej komunikacji autobusowej.

6. Na ekologiczne inwestycje związane z fotowoltaiką oraz zbieraniem wody deszczowej.

7. Na pomoc dzieciom opuszczającym domy dziecka poprzez stworzenie dla nich mieszkań chronionych.

8. Na współpracę z organizacjami pozarządowymi.