Ogłoszenie o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu państwa

7339

Świecie, dnia 10.12.2020 r. 

 OGŁOSZENIE 

o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024
– „Aktywna tablica” w roku 2020

L.p. Nazwa Szkoły/Placówki prowadzonej
przez Powiat Świecki
Kwota przyznanego wsparcia
1. I Liceum Ogólnokształcące
im. Floriana Ceynowy
ul. Gimnazjalna 3,
86-100 Świecie
14 000,00 zł
2. III Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
ul. Kościuszki 6a
86-100 Świecie
14 000,00 zł
3. Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
ul. Kościuszki 6a
86-100 Świecie
14 000,00 zł
4. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
ul. Kościuszki 6a
86-100 Świecie
14 000,00 zł
5. II Liceum Ogólnokształcące w
Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Policealnych
ul. Wojska Polskiego 85
86-105 Świecie
14 000,00 zł
6. Technikum nr 2 w
Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Policealnych
ul. Wojska Polskiego 85
86-105 Świecie
14 000,00 zł
7. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Specjalnych nr 1
ul. Paderewskiego 5a
86-105 Świecie
14 000,00 zł
8. Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
im. Jana Pawła II
w Zespole Szkół Specjalnych nr 1
ul. Paderewskiego 5a
86-105 Świecie
14 000,00 zł
9. Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
im. „Polskich Olimpijczyków”
ul. Szkolna 8
86-160 Warlubie
14 000,00 zł
10. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Nowem
ul. Myśliwska 1
86-170 Nowe
14 000,00 zł
11. Technikum w Zespole Szkół w Nowem
ul. Myśliwska 1
86-170 Nowe
14 000,00 zł
12. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w Nowem
ul. Myśliwska 1
86-170 Nowe
14 000,00 zł
Łączna kwota wsparcia finansowego 168 000,00 zł