Otwarty konkurs ofert na prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1

7046

W załączeniu Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego nr 93/613/20 z 24 listopada 2020 r. oraz Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego nr 93/614/20 z 24 listopada 2020 r.

Załączniki