Zarząd Powiatu Świeckiego zachęca do składania uwag dot. oferty realizacji zadania publicznego

12445

Zarząd Powiatu Świeckiego w dniu 30 października 2020 roku podjął uchwałę w sprawie celowości realizacji zadania publicznego pn. “Aktywna ochrona wód w powiecie świeckim – zwalczanie kłusownictwa wodnego”. Wniosek na realizację tego zadania wpłynął w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy o dppiow. W związku z tym osoby zainteresowane mogą wnosić uwagi do treści oferty do dnia 6 listopada 2020 roku na adres Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie lub na adres: magdalena.s@csw.pl
Zarząd po analizie otrzymanych uwag niezwłocznie podpisze umowę z oferentem.

Ostateczny termin składania uwag upływa 6 listopada 2020 roku o godz. 15:30

Załączniki