Lokalna Grupa Działania ,,Gminy Powiatu Świeckiego” zaprasza na bezpłatne konsultacje on-line

8284

Lokalna Grupa Działania ,,Gminy Powiatu Świeckiego” zaprasza na bezpłatne konsultacje on-line, dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020.

To okazja do uzyskania informacji na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na rozwój firmy, inicjatywy lokalne itp.

TERMIN:

30 PAŹDZIERNIKA 2020r. (piątek) godz. 09.00 -14:00          

Miejsce:

Facebook – grupa publiczna o nazwie Dyżur-Mobilny Punkt Informacyjny on-line

 Forma konsultacji:

Konsultacje mają charakter otwarty.

Zapytania można kierować w formie publicznej w ramach dodania komentarza lub w formie prywatnej wiadomości.

 DLA KOGO:

Dla mieszkańców powiatu świeckiego oraz podmiotów funkcjonujących na obszarze powiatu świeckiego.

 

Zadanie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.