Gmina Nowe inwestuje!

7574

Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Nowem ustalony został zakres inwestycji do realizacji.

Na liście zadań zaplanowanych do realizacji w 2020 roku i w pierwszej połowie roku 2021 znajduje się 40 przedsięwzięć. Do najważniejszych zadań należy budowa przedszkola, która ma się zakończyć w lutym 2021 roku oraz przebudowy w nowskim zamku, zaplanowane aż do połowy 2021 roku.

Intensywnie trwają prace związane z budowami nowych dróg w Bochlinie/Kozielcu i w Osinach, a w planach jest jeszcze Droga Boczna i Myśliwska w Nowem.

W zachodniej części miasta trwa wymiana sieci wodociągowej w ulicach Dworcowej, Nowej, Sportowa i Fabrycznej. Zmodernizowana ma być także nawierzchnia poliuretanowa na placu zabaw Radosna Szkoła przy SP 2.

Gmina Nowe partycypowała w kosztach zakończonej przebudowy drogi powiatowej Zdrojewo – Lipinki.

Ogólna wartość zaplanowanych inwestycji sięga 20 700 tysięcy z czego blisko 9 milionów złotych pochodzi z dofinansowań.

Schematyczne umiejscowienie inwestycji obrazują zamieszczone poniżej plansze.

Burmistrz Nowego prosi wszystkich mieszkańców o wyrozumiałość podczas utrudnień związanych z prowadzonymi inwestycjami.