Odbiór końcowy inwestycji “Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem z bruku”

7353

W dniu 15 października 2020 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji “Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem z bruku”.

Koszt inwestycji wyniósł 3 070 632,27 zł zł brutto.

Zadanie obejmowało:

– Roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe,
– Ustawienie nowych krawężników, oporników i obrzeży,
– Wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni i ronda,
– Wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku z bruku,
– Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Wojska Polskiego (odcinka z bruku),
– Wykonanie nawierzchni chodnika,
– Wykonanie oświetlenia drogowego,
– Wykonanie kanalizacji deszczowej,
– Wykonanie odcinka wodociągu i kanalizacji sanitarnej,
– Wykonanie odcinka sieci gazowej.