Przyjęcie dokumentu Sieć Centrów Zdrowia Psychicznego w Wojewodztwie Kujawsko-Pomorskim

8473

18 sierpnia Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął dokument „Sieć Centrów Zdrowia Psychicznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim” jako element Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2022.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego zadania przypisane do realizacji samorządom województw to m.in. zwiększenie dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym rozwoju CZP oraz placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa, rozwój zasobów ochrony zdrowia psychicznego, a także wspieranie wdrażania planu umiejscowienia CZP zapewniających kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na terenie województwa.

Idea powstania Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP) w Polsce to przejaw środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej jako „nowego” podejścia w psychiatrii zapewniającego osobom chorym psychicznie równy dostęp do opieki, kompleksowe zajęcie się problemem zdrowotnym pacjenta przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności, indywidualności i praw.

Link do uchwały: https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-32138820-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-18-sierpnia-2020-r-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-siec-centrow-zdrowia-psychicznego-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/