Estakada w Przechowie oficjalnie otwarta!

7524

4 września miało miejsce oficjalne otwarcie estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 w Przechowie. Była to jedna z najbardziej znaczących inwestycji realizowanych w Powiecie Świeckim, a jednym z jej głównych celów było odpowiednie skomunikowanie dwóch stron Wisły.

W dzisiejszym wydarzeniu udział wzięli Starosta oraz Wicestarosta Świecki oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Wszyscy zgodnie chwalili Wykonawcę za sprawną realizację inwestycji.

Rozbudowa estakady i węzła wraz z odcinkiem drogi trwała od marca 2019 r.

Zakres robót obejmował:

 • rozebranie istniejącej estakady o szerokości 10 mi wykonanie nowego obiektu o długości 282 m i szerokości 21 m, w który wbudowano 530 ton stali oraz 4.300 m3 betonu,
 • wykonanie wiaduktu umożliwiającego bezkolizyjną komunikację z budynkami znajdującymi się po północnej stronie DK-91 poprzez nową drogę dojazdową,
 • wykonanie pod DK-91 podziemnego przejścia dla pieszych o długości 30 m,
 • kompleksową przebudowę drogi krajowej DK-91 na odcinku 2 km,
 • wykonanie dróg dojazdowych na długości w sumie ok. 2 km,
 • budowa 1,7 km łącznic,
 • wykonanie 1,5 km chodników,
 • budowa przepustów i przejść dla płazów o długości w sumie ok. 100 m,
 • zabezpieczenie akustyczne sąsiedztwa drogi DK-91 poprzez wykonanie ekranów dźwiękochłonnych na długości ok. 1 km,
 • zabezpieczenie z punktu widzenia ochrony środowiska wód opadowych poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej wraz z systemem przepompowni i separatorów,
 • wykonanie na całej długości przebudowy kanału technologicznego,
 • wykonanie nasadzeń zieleni w ilości 700 szt. drzew i 600 szt. krzewów,
 • budowa infrastruktury: parking, zatoka autobusowa, oświetlenie i oznakowanie drogowe.

Wykonawcą była firma Strabag Sp. z o.o. Kwota umowy: 77 688 507,06 zł