Odbiór końcowy inwestycji pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz”

7753
W dniu 7 sierpnia odbył się odbiór końcowy inwestycji pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz”
Przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 1267C od km 2+700 do km 7+920 tj. 5220 m.
Poszerzono nawierzchnię bitumiczną wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni do szerokości od 5,0 do 5,5 m. Wykonano obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,75m. Wybudowano nowy chodnik, a także 2 przystanki komunikacyjne (wyposażone w perony). Ustawiono 64 mb barier sprężystych, zamontowano 400 sztuk Punktowych Elementów Odblaskowych w krawędzi jezdni. Wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe w postaci linii krawędziowych oraz przejść dla pieszych i nowe znaki pionowe. W miejscowości Brzeźno zamontowano lampę doświetlającą przejście dla pieszych z zasilaniem solarnym oraz aktywne znaki D-4 również z zasilaniem solarnym. W ramach inwestycji korekcie uległ też układ geometryczny skrzyżowań z drogami gminnymi (korekta łuków i spadku nawierzchni) – nr 031121C, 031103C, 03112C i drogą powiatową nr 1269C.
Koszt inwestycji: 3 552 271,60 zł brutto