Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

6725

Grant przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym osób samozatrudnionych, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

CEL PROJEKTU
Utrzymanie działalności gospodarczej przez mikro i małe przedsiębiorstwa z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19.Granty przeznaczone są dla przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 70% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 r. począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.
Termin składania wniosków: od 30.07.2020, godz. 8:00
do 31.07.2020, godz. 8:00
Miejsce składania wniosków: Elektronicznie w Generatorze Wniosków
Poziom dofinansowania: do 50 000,00 zł