Jak bezpiecznie głosować?

7324

W niedzielę oddajemy głos w II turze wyborów prezydenckich. Główna Inspekcja Sanitarna wyjaśnia, w jaki sposób należy się zachować, by nie zakazić się koronawirusem.

W lokalu wyborczym będzie mogła przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych).

Jakich zasad powinieneś przestrzegać?

Podczas wyborów prezydenckich pamiętaj o środkach ostrożności:

 • idąc na wybory i na terenie lokalu wyborczego, zachowaj 2 m dystansu,
 • przed wejściem do lokalu wyborczego zakryj usta i nos (przy pomocy maseczki, przyłbicy lub w inny sposób, np. przy pomocy odzieży),
 • jeśli nie możesz zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, nie musisz tego robić. Nie musisz też mieć ze sobą zaświadczenia lekarskiego, które to potwierdza. Wówczas jednak szczególnie uważaj, by zachować w lokalu wyborczym minimum 2 m odległości od innych osób,
 • skorzystaj z płynu do dezynfekcji rąk, który powinien być udostępniony przy wejściu do lokalu,
 • jeśli nie chcesz używać środka do dezynfekcji, weź ze sobą rękawiczki jednorazowe, które powinieneś założyć przed wejściem do lokalu wyborczego, a po wyjściu zdjąć i wyrzucić do kosza na śmieci.

Możesz przyjść z własnym długopisem, którego użyjesz.

Członek obwodowej komisji wyborczej może Cię poprosić o odsłonienie twarzy, by można było Cię zidentyfikować. Zastosuj się do jego prośby.

Jak będą przygotowane lokalne wyborcze?

Członkowie obwodowych komisji wyborczych będą wyposażeni w: jednorazowe rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki medyczne oraz przyłbice. Będą siedzieć w odległości 1,5 m od siebie.

Drzwi do sali, gdzie odbywa się głosowanie, oraz inne drzwi do pomieszczeń, przez które będą przechodzić wyborcy, będą otwarte, żeby nie było konieczności dotykania klamek. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki, uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane, będą dezynfekowane nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania.

Stoły w lokalach wyborczych nie będą pokryte suknem ani żadnym innym materiałem.

Długopisy, ścianka urny z wpustem będą regularnie dezynfekowane.

Każdy lokal wyborczy będzie wietrzony przed przystąpieniem do pracy komisji i co najmniej raz na godzinę, przez co najmniej 10 minut.

Kto nie będzie musiał stać w kolejce?

W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi w pierwszej turze wyborów przed lokalami tworzyły się długie kolejki. Upalny dzień nie służył wielu osobom i dochodziło do zasłabnięć. By uniknąć kolejnych wypadków, Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe przepisy obowiązujące podczas głosowania w II turze. W pierwszej kolejności obsługiwane będą:

 • osoby powyżej 60. roku życia,

 • kobiet w ciąży,

 • osoby z dzieckiem do lat 3,

 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

 • osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.