WAŻNA INFORMACJA dot. umorzenia mikropożyczki

7655

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu w związku z wejściem w życie w dniu 24.06.2020 r. Tarczy Antykryzysowej 4.0. informuje, że zmianie uległy warunki umarzania niskooprocentowanych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców.

  • Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę nie muszą składać wniosków o jej umorzenie.
  • Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia, tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.
  • Po stwierdzeniu przez urząd spełnienia warunku umorzenia, urząd poinformuje przedsiębiorcę o umorzeniu pożyczki.
  • Umowy o udzielenie pożyczki zawarte przed dniem  24.06.2020 r. ulegają zmianie z mocy prawa.

Podstawa prawna: art. 77 pkt 39)  oraz art. 97 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.