Nabory o dofinansowanie

6692

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu ogłasza następujące nabory:

1. “Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych”
2. “Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców”
3. “Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych”

– termin składania wniosków od 15.06.2020 r.

4. “Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej”

– termin składania wniosków od 26.06.2020 r.

Sposób składania wniosków:
– osobiście – osoby dostarczające dokumenty proszone są o pozostawienie go w udostępnionych przy wejściach do budynku skrzynkach,
– drogą pocztową:
na adres: ul. Wojska Polskiego 195a, 86-100 Świecie,
– poprzez platformę: www.praca.gov.pl,
– poprzez platformę ePUAP.

Dodatkowe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu 52 33 32 285 (w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30).