Nabór wniosków na jednorazowe pożyczki dla organizacji pozarządowych

7692

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu ogłasza nabór “Wniosków o udzielenie pożyczki” na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł.
Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł.

Urząd przyjmuje wnioski od dnia 26.06.2020 r. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco.

Sposób składania wniosków:
– osobiście – w Biurze Podawczym urzędu (pok. nr 10)
– drogą pocztową:
na adres:
ul. Wojska Polskiego 195a, 86-100 Świecie,
– poprzez platformę: www.praca.gov.pl

Informacje dotyczące mechanizmu wsparcia oraz wymagane druki

Dodatkowe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu 52 33 32 258 (w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30).