Nabór na jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

12450

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu ogłasza nabór “Wniosków o udzielenie pożyczki” na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Maksymalna wysokość pożyczki: 5 000,00 zł

Termin składania wniosków: od 02.04.2020 r. – do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na relizację zadania.
Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco.

Sposób składania wniosków:
– osobiście – osoby dostarczające “Wniosek…” proszone są o pozostawienie go w udostępnionych przy wejściach do budynku skrzynkach,
– drogą pocztową:
na adres:
ul. Wojska Polskiego 195a, 86-100 Świecie,
– poprzez platformę: www.praca.gov.pl,
– poprzez platformę ePUAP.

Informacje dotyczące mechanizmu wsparcia oraz wymagane druki

UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że do Wniosku należy również dołączyć dokument – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Dodatkowe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu 52 33 32 258 (w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30).

Zapraszamy do współpracy!