Tarcza 3.0. Ważne zmiany dla firm, pracowników i samorządów

13678

Serdecznie polecamy dzisiejszy dodatek do Dziennika Gazety Prawnej “Tarcza 3.0. Ważne zmiany dla firm, pracowników i samorządów“.

Znajdą w nim Państwo nowa regulacje, które weszły w życie 16 maja. Ustawa z 14 maja 2020 r. uszczegóławia przepisy już obowiązujące, wprowadza następne ułatwienia, rozszerza pomoc na kolejne podmioty, a w niektórych przypadkach wprowadza też nowe obowiązki.