Ogłoszenie Starosty Świeckiego z 22 maja 2020 r. w sprawie zasad obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Świeciu

7675
Uprzejmie informuję, że od 25 maja 2020 r. interesanci będą mieli pełną możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie.
Nadal zachęcam do wcześniejszego umawiana terminu wizyty w Starostwie – dzięki temu, klienci zostaną obsłużeni o ustalonych godzinach, natomiast pozostałe osoby będą mogły wejść do budynku pod warunkiem, że liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w urzędzie, nie będzie większa niż liczba stanowisk obsługowych.
Numery telefonów oraz adresy e-mail znajdą Państwo tutaj.