Założenia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategii przyspieszenia 2030+

7624

Urząd Marszałkowski w Toruniu pracuje na nową strategią rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 – „Strategią przyspieszenia 2030+” – ważnym dokumentem programowym. Jego hasło przewodnie to przyspieszenie rozwoju, stąd oficjalny tytuł Strategia Przyspieszenia 2030+.

Na początku 2020 r. stworzono diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ze wskazaniem aktualnych wyzwań i szans rozwojowych, która łącznie z wizją funkcjonowania województwa w trzeciej dekadzie XXI wieku, celami i kierunkami rozwoju, wykazem projektów kluczowych, założeniami polityk rozwojowych w poszczególnych dziedzinach oraz wskazaniem  źródeł finansowania zawarta będzie w  Strategii przyspieszenia 2030+.

13 maja 2020r. Zarząd Województwa przyjął Założenia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategii przyspieszenia 2030+.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem oraz do zgłaszania uwag i wniosków.

Założenia do Strategii Przyspieszenia 2030+

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Uwagi i wnioski należy składać do 2 czerwca 2020r. na adres: strategia@kujawsko-pomorskie.pl lub drogą pisemną na adres:
Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Założenia Strategii województwa kujawsko-pomorskiego 2030”

Więcej informacji na stronie: https://www.kujawsko-pomorskie.pl

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Załączniki