Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

8674

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów. Środki finansowe można przeznaczyć na:
 1. Działania wspierające (Priorytet 1): Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19
  w społecznościach lokalnych;
 2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
  • Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
  • Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
  • Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
  • Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.
Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł.

Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet Programu to 10 milionów złotych.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem covid@niw.gov.pl.

Terminy i sposób składania wniosków:
 1. Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 rdo wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia.
 2. Program jest realizowany w okresie: trwania stanu epidemii, o którym mowa w RozpMZ*; innych stanów nadzwyczajnych ogłoszonych w następstwie stanu epidemii oraz 90 dni po ich zakończeniu.
 3. Jak przygotować wniosek?
  • Zaloguj się lub utwórz profil w Generatorze Wniosków.
  • W zakładce „Konkursy” wybierz Program COVID-19 i wypełnij wniosek.
  • Wyślij wniosek za pomocą przycisku ZŁÓŻ WNIOSEK.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Narodowego Instytutu Wolności.